Jak współpracować z administracją publiczną?

Jak szukać zleceń? Sektor publiczny różni się znacząco od sektora prywatnego, ponieważ jego działania są bardziej szczegółowo uregulowane prawem. To z kolei powoduje mniejszą elastyczność w kontaktach biznes-administracja niż w kontaktach biznes-biznes. Sektor prywatny często rozsyła swoje oferty „w ciemno”, bo w ten sposób może znaleźć klienta. Przykładem takim jest e-mail marketing (strona dostępna 27 listopada 2016 r.), ale nie […]

Czytaj więcej
  • Podziel się na: